34035075 - family, business, savings, age and people concept - senior couple with papers and calculator at home

שימוש בביטוח סיעודי בבית אבות

אין זה סוד שתוחלת החיים הארוכה המתאפשרת הודות להתקדמות שירותי הרפואה ורמת החיים הגבוהה בימינו, יוצרת מצב בו עולה מספרם של הקשישים הסיעודיים הזקוקים לטיפול צמוד.

אין זה סוד שתוחלת החיים הארוכה המתאפשרת הודות להתקדמות שירותי הרפואה ורמת החיים הגבוהה בימינו, יוצרת מצב בו עולה מספרם של הקשישים הסיעודיים הזקוקים לטיפול צמוד. טיפול סיעודי עלה הרבה כסף, והביטוח הלאומי אינו מכסה את כל ההוצאות, מה שיוצר מעמסה כלכלית כבדה על הקשיש הסיעודי ובני משפחתו. ביטוח סיעודי משלים יכול להקל על הקושי, ולאפשר לקשיש לסיים את חייו בכבוד ונחת, מבלי שכל נכסיו ישועבדו לתשלום עבור הטיפול לו הוא זקוק.

גמלת סיעוד מביטוח לאומי

מטרתה המוצהרת של גמלת הסיעוד מביטוח לאומי, היא לאפשר לקשיש הסיעודי להישאר במסגרת הקהילה, ולכן היא בעיקר תקפה לקשישים שאינם מאושפזים במוסד סיעודי. עבור מי שמאושפז במוסד סיעודי קיימת השתתפות של המדינה וסבסוד התשלום, אך אלו אינם מכסים את כל העלויות, וגובה העזרה הכלכלית תלוי בהערכת שכרם של בני המשפחה הקרובים, ורכושו של הקשיש. משום מה, בביטוח לאומי סבורים שעל בני משפחתו של מי שכל חייו שילם לביטוח לאומי ממיטב כספו, לממן את הוצאות הסיעוד בעצמם, כל זמן שנותרה בכיסם אגורה שחוקה. הביטוח הלאומי מסייע למי שאין לו רכוש, ושהכנסתם של בני משפחתו נמוכה, אך עדיין, בייחוד אם ברצונכם לאשפז את הוריכם הקשישים בבתי אבות סיעודיים פרטיים שרמת הטיפול בהם גבוהה – הסיוע של הביטוח הלאומי לא יכסה את כל הסכום.

ביטוח  סיעודי של קופת החולים

קופות החולים מאפשרות לחבריהן לרכוש ביטוח סיעודי בתנאים נוחים, הבעיה היא שהביטוח הסיעודי של קופות החולים מוגבל לחמש שנים, ואם אתם רוצים להיות מכוסים לתקופה ארוכה יותר, תצטרכו לרכוש ביטוח סיעודי משלים באופן פרטי.

ביטוח סיעודי פרטי

אם אתם רוצים להיות מכוסים לגמרי, ולדעת שתוכלו בבוא הזמן להתאשפז בבתי אבות סיעודיים איכותיים, ללא הגבלה של זמן, מומלץ לרכוש ביטוח סיעודי משלים לזה של קופות החולים. את הביטוח ניתן לרכוש בסוכנויות ביטוח, וכדאי להתייעץ עם סוכן שימליץ לכם על הפוליסה המתאימה עבורכם. נקודות שיש לשים לב אליהן בפוליסת סיעוד פרטית/משלימה:

  • זמן הכיסוי- למשך כמה שנים מובטח לכם כיסוי.
  • הגדרות – מה  התנאים על פיהם אדם מוגדר בפוליסה כסיעודי. קיימות חברות המחמירות בהגדרה, ואז אתם עלולים להגיע למצב בו הקשיש זקוק לטיפול סיעודי, אך חברת הביטוח אינה מכירה בו כסיעודי, ודוחה את התביעה.
  • הפרמיה – חשוב לוודא שהפרמיה החודשית אותה תידרשו לשלם ידועה מראש, ואינה צפויה להשתנות בצורה דרסטית במהלך השנים.

להיות בטוחים

החיים צופנים לנו הפתעות והרפתקאות, ואין לדעת מה ילד יום. תוחלת החיים הגבוהה מעלה את הסיכוי של כל אחד מאיתנו למצוא עצמו במצב סיעודי בערוב ימיו. בכדי ששנות חייכם המאוחרות לא יועבו על ידי קשיים כלכליים בשל הצורך לשלם סכומי עתק לשם קבלת טיפול סיעודי לו תהיו זקוקים, כדאי לרכוש מראש ביטוח סיעודי, שיעזור לכם לממן את השהייה בבית אבות סיעודי איכותי, בו יעניקו לכם טיפול הולם ויחס חם.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן