ביטוח דירה שכורה| ביטוח נכס |ביטוח לבית |ביטוח תכולה

ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות או בשמו הנוסף ביטוח קבלנים – כל הסיכונים, הינו ביטוח הנועד לקבלן בניין , ליזם בתחום הבניה , לבונה או המשפץ הפרטי ולמעשה לכל העוסקים תחום הבנייה והשיפוצים.

למי נועד ביטוח קבלנים?

ביטוח עבודות קבלניות או בשמו הנוסף ביטוח קבלנים – כל הסיכונים, הינו ביטוח הנועד לקבלן בניין, ליזם בתחום הבניה, לבונה או המשפץ הפרטי ולמעשה לכל העוסקים בתחום הבנייה והשיפוצים.

עיקרי הכיסוי ביטוחי

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות נחלקת לשלשה חלקים עיקריים:

פרק א'  – פרק הרכוש

פרק הרכוש מכסה את הרכוש המבוטח מיום תחילת העבודות ועד למועד המסירה.
הפוליסה הינה פוליסה רחבה במיוחד והינה פוליסת כל הסיכונים. סכומי הביטוח לפרק
הרכוש בפוליסה נקבעים ע"י המבוטחים והם צריכים לשקף את עלות הבניה או ההקמה של הפרויקט במקרה של נזק מוחלט.
חשוב מאד להקפיד ולעדכן את סכומי הביטוח עבודות קבלניות בהתאם להתקדמותו של הפרויקט ובפרט בפרויקטים אשר תקופת העבודות בהן ארוכה וסכומי הביטוח גבוהים ובנוסף בעת השוואת מחירי ביטוח קבלנים יש לבדוק היטב את הסעיפים השונים בפוליסה.

בניגוד לביטוחים אחרים כגון ביטוח רכב, ביטוח דירה וכו'  יש לשים לב למועד בו פוליסת ביטוח קבלנים מסתיימת:
פוליסת הביטוח תסתיים במועד המוקדם מבין האירועים הבאים:

 1. תום תקופת הביטוח בפוליסה.
 2. מסירת הבניין / הפרויקט / למזמין העבודה.
 3. אכלוסו של הפרויקט.

ניתן להרחיב את פרק הרכוש וזאת למרות שמדובר בפוליסת כל הסיכונים שבבסיסה הינה רחבה בהרחבות הבאות. כל ההרחבות הינן על בסיס נזק ראשון. (דוגמאות בלבד ישנן נוספות וחשובות )

 1. הוצאות לפינוי הריסות.
 2. מבני עזר, משרדים ותכולתם.
 3. פיגומים, תבניות וכד'.
 4. רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים.
 5. אובדן או נזק לרכוש בעת העברה.
 6. נזק עקיף מתכנון, עבודה וחומרים לקויים.
 7. נזק ישיר מתכנון, עבודה וחומרים לקויים.
 8. הוצאות מיוחדות להחשת הנזק בעת אירוע מבוטח.
 9. רעידת אדמה ונזקי טבע.
 10. כיסוי לפריצה וגניבה. ( תמורת פרמיה נוספת והתנאות מיוחדות).

פרק ב' – ביטוח צד שלישי

ביטוח צד שלישי הינו ביטוח הנועד לתת מענה במקרה של נזק לרכוש או גוף כתוצאה מעבודות המבוצעות בפרויקט. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי כפוף לפקודת הנזיקין.
גבולות האחריות בפרק זה נקבעים בהתאם לאופי הפרויקט, היקפו וכמובן בהתחשב בסיכונים מיוחדים המאפיינים את הפרויקט.
אנו בדריזין סוכנות לביטוח עבודות קבלניות סבורים כי הכיסוי לפרק זה הינו חשוב מאד ואף אולי החשוב מכל! לכן אנחנו נעזור לכם לא בהשוואת מחירי ביטוח קבלנים אלא בבחירת הפוליסה הטובה ביוצר לצרכים שלכם.
גבולות האחריות ע"פ פרק זה הינם הסכומים המכסימליים אותם ישלמו המבטחים במקרה של נזק ולכן אנו ממליצים למבוטחינו לרכוש את הסכומים הגבוהים ביותר שניתן בהתאם לאופי הפרויקט.
חשוב לציין כי עלות הביטוח איננה ליניארית כך שהכפלת סכום ביטוח לא תכפיל את עלות הביטוח.

מקובל לרכוש הרחבות לפרק צד שלישי בביטוח קבלנים בהתאם לסיכונים אליהם חשופים המבוטחים. לדוגמא בעבודות תשתית נדרש להרחבה (מעבר לתנאי הפוליסה) של צינורות ומתקנים תת קרקעיים בעוד שבעת שיפוץ דירה הרחבה זו מיותרת.
מקובל לציין כי פרק צד שלישי כפוף לסעיף אחריות צולבת אשר מקנה לכל אחד מהמבוטחים (יזם, קבלן, שותפים וכד) כיסוי מלא כאילו פוליסת הביטוח נערכה עבורו בלבד. למען הסר ספק גבולות האחריות והיקף הכיסוי לא יעבור את הסכומים אשר נקבעו בפוליסת הביטוח.
ברשימת החריגים בפרק צד שלישי ( פוליסה על פי  תנאי ביטוח), בחריג מס' 7 מצויין כי במקרה והמוסד לביטוח לאומי יגיש תביעה כנגד המבוטחים חברת הביטוח לא תשלם פיצוי למבוטחים. חריג זה ניתן לביטול תמורת פרמיה נוספת.

פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים הינו ביטוח אשר נועד לתת מענה במקרה של פגיעת עובד כתוצאה מפעילות העבודות באתר. חשוב להדגיש כי ביטוח זה הינו למעשה ביטוח עבור המבוטחים בפוליסת הביטוח ( חשוב מאד להקפיד לרשום את כל שמות המבוטחים) במקרה בו הם יתבעו על רשלנותם.
מקרה הביטוח הינו נזק לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה (נזק גוף). פוליסת הביטוח מכסה את הפרשי הפיצוי העודפים ששולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי ועד למקסימום סכום הביטוח הנקוב בפוליסה. גם פרק חבות מעבידים כפוף לפקודת הנזיקין.

פוליסה זו נועדה לקבלן אשר מבטח מספר פרויקטים בשנת ביטוח, לעיתים הפרויקטים מבוצעים במקביל במספר אתרים. הפוליסה בנויה כך שהקבלן רוכש סכום עבודות שנתי (צפי עבודות) ומדווח על כל עבודה שהוא מבצע לחברת הביטוח. פוליסה זו נועדה בעיקר לקבלנים שמחזור העבודות  שלהם קטן יחסית או שהיקף כל עבודה ספציפית אינו גדול במיוחד. עלות הביטוח לקבלן המבצע עבודות רבות בהיקפים קטנים יחסית, זולה באופן ניכר מהאפשרות של ביצוע פוליסה נפרדת לכל עבודה.
פוליסת ביטוח קבלנים  "פתוחה" דורשת טיפול שוטף ומעקב אחר דיווח העבודות למבטחים שכן עבודה שלא דווחה ואושרה ע"י המבוטחים איננה מכוסה. לסוכנות דריזין ביטוחים קיימים תנאים "מקלים " מול חברות הביטוח וזאת עקב ריבוי הפרויקטים אותם אנו מבטחים.

ניהול מו"מ מול מבטחים, יועצי ביטוח, רשויות וכד'

לעיתים קרובות אנו נדרשים לנהל מו"מ מול מספר מבטחים על מנת  להציג בפני המבוטחים מספר אלטרנטיבות לביטוח. הדבר בא לידי ביטוח בניתוח הצעות המחיר הן מבחינת היקפי הכיסוי, השתתפויות עצמיות, החרגות וכמובן עלויות הביטוח. (בפרויקטים גדולים אנו מציגים בדוחות מפורטים את הצעות המחיר מהמבטחים השונים ).
נדגיש, כי לפני ובמהלך העבודות אנו נדרשים לאישורי ביטוח, מפרטים, שעבודים וכד'.
ניסיוננו הרב בתחום מקל על לקוחותינו  בתהליכים הנ"ל ואנו מספקים שירות מהיר ויעיל תוך שמירת זכויותיהם של המבוטחים.

פוליסת ביטוח קבלנים פתוחה

טיפול בתביעות בביטוח עבודות קבלניות.

פוליסת ביטוח קבלנים הינה פוליסה מורכבת אשר זקט הפוליסה (הכריכה) כוללת עשרות עמודים ולעיתים קרובות מלווה במפרטי יועץ ביטוח אשר מרחיבה ומעמיקה את היקפי הכיסוי, בשל כך כאשר עושים השוואת מחירים לביטוח קבלנים חשוב לבדוק באופן מעמיק את כל סעיפי הפוליסה.
על מנת לטפל באופן יעיל ומקצועי בתביעות בתחום זה קיימת חובה לשליטה מעמיקה בכל תנאי הפוליסה הן בהרחבות והן ההחרגות וזאת על מנת למצות את כל זכויותיו של המבוטח.

לסיכום,ענף ביטוח עבודות קבלניות הינו נישה הדורשת התמחות וניסיון מעשי.במהלך השנים ביטחנו עבור לקוחותינו ביטוחים מסוגים שונים כגון עבודות תשתית, עבודת הנדסיות מורכבות, בנית מבני מגורים, בנית קומפלקסים למשרדים, עבודות שימור מורכבות ומיוחדות, תמ"א 38, בנית וילות, שיפוץ דירות ועוד.

אנו בדריזין ביטוחים גאים בניסיון העשיר אותו רכשנו בבביטוח קבלנים, ביטוח שיפוצים, ביטוח פועלים, ובנוסף ביטוח בניה פרטית וכן ביטוח בנה ביתך. ניסיון זה בא לידי ביטוי בביטוחי פרויקטים בסדרי גודל של מאות מיליוני שקלים תוך ניהול מו"מ מול מספר מבטחים, עבודה מול בנקים ומוסדות פיננסיים נוספים תוך מציאת פתרונות יצירתיים  לדרישות הלקוח.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן